Інформація по курсу
Курс доступний для набору студентів для проходження навчання та/або тестування.
Заявка на проходження курсу навчання приймається або автором курсу, або тьютором групи. Для заявки натисніть кнопку Заявка на курс або Заявка в групу напроти потрібної вам групи. Нагадуємо, що для вступу до групи навчання вам необхідно бути зареєстрованим користувачем сайту ХВУ.
Курс:
Управління якістю електронних освітніх ресурсів
Автор:
Кравцов Геннадий
Анотація:
Проблема якості є найважливішим чинником підвищення рівня життя, економічної, соціальної і екологічної безпеки. Якість – комплексне поняття, що характеризує ефективність всіх сторін діяльності: розробка стратегії, організація виробництва, маркетинг та ін. 
   Як будь-який процес управління, управління якістю здійснюється шляхом реалізації управлінських функцій. Для побудови концепції управління якістю особливе значення має процесний підхід до управління як один з підходів, що розглядаються в теорії менеджменту. Такий підхід дозволяє організувати і представити управління якістю як безперервний ланцюг логічно взаємопов'язаних функцій, що впливають на виробництво з метою забезпечення якості. 
   Широке використання, стрімкий розвиток і постійне вдосконалення інформаційно-комунікаційних технологій в освіті ставить задачу забезпечення високої якості електронних ресурсів навчання. Тому головною ціллю дистанційного курсу «Управління якістю електронних освітніх ресурсів» є відповідь на головне з важливих питань – яким має бути електронне освітнє середовище, які повинні бути вимоги до електронних освітніх ресурсів (ЕОР) та за якими технологіями їх оцінювати.
Дата создания:
22 червня 2018р., 11:39 AM
План курса:
 1. 1. Моделювання системи управління якістю ЕОР у ВНЗ
  1. Якість електронних інформаційно-освітніх ресурсів як предмет дослідження 2. Управління якістю ЕОР як частина стратегічного плану впровадження інформаційних технологій в концепції розвитку університету 3. Система управління якістю ЕОР в університеті
 2. 2. Міжнародні стандарти ЕОР
  1. Роль стандартів при управлінні якістю ЕОР. 2. Система управління якістю на основі стандарту ISO серії 9000/9001. 3. Специфікації стандарту IMS. Технологічні вимоги стандарту SCORM.
 3. 3. Показники та критерії якості ЕОР
  1. Класифікація типів ЕОР. Типи ЕОР в системах дистанційного навчання. 2. Вимоги до засобів ІКТ навчального призначення. 3. Особливості розроблення критеріїв оцінювання якості ЕОР. 4. Параметризація показників і методика оцінювання ЕОР. 5. Критерії якості ЕОР. 6. Перспективні способи оцінювання якості хмаро орієнтованих систем навчального призначення.
 4. 4. Оцінка якості ЕОР. Експертна комісія оцінки якості ЕОР
  1. Методи та критерії відбору експертів 2. Метод Делфі організації роботи експертної комісії оцінки якості ЕОР 3. Задачі експертної комісії 4. Функції експертної комісії в системі управління якістю ЕОР в університеті 5. Методи оцінки узгодженості роботи експертів
 5. 5. Служби системи управління якістю ЕОР
  1. Служба моніторингу якості ЕОР 2. Служба оцінки якості ЕОР 3. Служба супроводу і модернізації ЕОР 4. Організація зворотного зв’язку з користувачами ЕОР
 6. 6. Метод експертних оцінок якості ЕОР
  1. Цілі та задачі експертизи 2. Об’єкти та параметри оцінювання ЕОР 3. Етапи проведення експертизи 4. Програмно-технологічна, психолого-педагогічна та ергономічна експертизи 5. Застосування експертизи в педагогічному експерименті
 7. 7. Метод апробації ЕОР. Зворотній зв’язок з користувачами
  1. Цілі та задачі методу апробації ЕОР 2. Організація експериментальної групи користувачів ЕОР та методика використання оцінки ЕОР користувачами за методом апробації. 3. Роль зворотного зв’язку в системі управління якість ЕОР
 8. 8. Організація моніторингу якості ЕОР
  1. Організація роботи служби моніторингу якості ЕОР 2. Організація роботи служби оцінки якості ЕОР 3. Автоматизація оцінювання якості ЕОР
 9. 9. Методи та технології підвищення якості ЕОР
  1. Управління якістю розробки ЕОР 2. Організація роботи служби супроводу і модернізації ЕОР
 10. 10. Підсумковий контроль
  1. Тест 2. Презентація доповідей 3. Залік
Заявка
Здесь вы можете выполнить заявку на поступление на курс в новую группу:

Либо выполнить заявку в существующую группу (см. ниже)
Список доступных групп обучения по данному курсу:
 1. Управління якістю ЕОР (2018р. гр. 131м+141м)
  Тьютор:
  Кравцов Геннадий
  Статус группы:
  Активний
  Кол-во студентов:
  15

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 73
групою дистанційного навчання 111
е - бібліотекою 97
Всього голосів: 281
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...